Harrie Janssen Lok. Praktijk voor gezinsbegeleidingWerkwijze

Wat kan ik als gezinsbegeleider voor jou en jullie gezin doen?
Bij opvoedingsvragen kan ik als gezinsbegeleider een zinvolle ondersteuning bieden. Ik kijk daarbij naar het hele gezin. Ieder gezinslid heeft een aandeel en een plek in het gezin en heeft daarmee, bewust of onbewust, invloed op het gedrag van de andere gezinsleden.

Hoe ga ik te werk?
Ik beluister, bekijk en ervaar de gezinssituatie. Ik voer gesprekken met alle gezinsleden. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen doe ik dit op een speelse manier. We onderzoeken samen jullie hulpvraag en benoemen de gewenste situatie. Gaandeweg worden jullie sterke en minder sterke kanten zichtbaar en wordt de hulpvraag concreter. Samen stellen we een haalbaar doel en werken we, stap voor stap, aan het ontwikkelen van nieuwe (opvoedings)vaardigheden, zoals:

  • Duidelijke afspraken en regels maken;
  • Grenzen stellen;
  • Heldere positieve instructies geven;
  • Belonen/straffen;
  • Afstemming tussen ouders onderling;
  • Relativeren van het opvoeden, je hoeft geen perfecte ouder te zijn;
  • Goed voor jezelf zorgen = goed voor je kinderen zorgen;
  • Positieve aandacht geven aan het kind, passend bij de leeftijd en het niveau;
  • Het leren omgaan met boos/agressief gedrag (koppigheidsfase, pubertijd);
  • Structuur en ordening bieden aan je kinderen.